Read more:
Холестерол - причини и последствия
Холестерол – причини и последици от повишените му нива

Холестерол (Cholesterolum, лат.) е най-разпространеното органично съединение, намиращо се човешките и в животинските тъкани. От него се...

Close