Read more:
Гестационен диабет
Диабет при бременност

Гестационнен диабет или познат още като диабет при бременност е заболяване, което се проявява около 28-та седмица....

Close