Read more:
Холестеролът е има подпомагаща и увреждаща функция спрямо организма. Това зависи от неговия вид.
Видове холестерол

Холестеролът, образуван в организма, не се разваря във вода и съответно в кръвта. За да се осъществи...

Close