Колко важни са обувките за здравето

Как видът обувки, който носим може да влияе на здравето ни? Възможно ли е това? Абсолютно да….