Грижата за дома не се изчерпва единствено с хигиената, чистотата и обзавеждането. Той все пак се обитава…