Гняв и негодувание често стават причина за необмислени и агресивни постъпки, последствията от които понякога са необратими…