Върху създаването на класацията за най-опасни храни за здравето работиха няколко известни български специалисти по лечебно и…