Видовете холестерол олестеролът, образуван в организма, не се разваря във вода и съответно в кръвта. За да…