Хипертонията се отнася към едно от най-разпространените заболявания в света. От нея страдат приблизително 1/3 от хората…