Ако известно време след хранене отново поглеждате в хладилника в търсене на нещо вкусно, то трябва да…