Причините за появата на завишени стойности на холестерола в кръвта са от най-различно естество. По-често това се…