Освен навици, които ни правят по-здрави, има и такива, които ни го отнемат. Вредните навици са огромен…