Колкото и да е неприятно усещането, всяка жена по света им една седмица от месеца, през която…