Причинителите на хипогликемия могат да са от различно естество – ракови образувания, ендокринни болести, нарушаване фикциите на…