Завишеното ниво на холестерол в организма може да доведе до сърдечно-съдови усложнения, инфаркт на сърдечния мускул или…