Показателите за състава на течната подвижна съединителна тъкан на вътрешната среда и нейният вискозитет определят случващите се…