Преди 10 години по рафтовете на магазините имаше само краве и козе мляко, никой не беше чувал…