Кръвното налягане измерва напрежението в артериите при циркулацията на кръвта. Две са стойностите, които се взимат под…