Проблемите с високия холестерол добиват застрашаващи измерения. Според статистиката 50% от населението имат завишени стойности, а 35%…