Не всяка храна ни храни – в пълния смисъл на тази дума. Първо, всичко зависи от навиците…