Загубата на тегло е един много дълг процес, за който се изисква силна воля, дисциплина и търпение….