Болестите никога не идват изневиделица. Те се развиват бавно и постепенно нараства застрашителната им сила. Тялото изпраща…