Read more:
Причини за високите нива на триглицериди
3 причини за високите нива на триглицеридите

Триглицеридите са основна част от мазнините в храната. Образувани при естерификация на глицерол с три молекули мастни...

Close