Read more:
Хипертония е високо кръвно
Хипертония или високо кръвно налягане

Кръвното налягане измерва напрежението в артериите при циркулацията на кръвта. Две са стойностите, които се взимат под...

Close